Denna artikel innehåller reklam

Hela AB Banan-Kompaniets och Doles verksamhet genomsyras av ett grundligt miljö – och kvalitetstänkande och resan mot en hållbar framtid har varit i tydligt fokus sedan starten av AB Banan-Kompaniet 1909. 

Det var Carl Matthiessen, en norrman, som bildade The Banana Company A/B med ett startkapital på 20 000kr, mycket har hänt sedan dess. Idag är man ett av Skandinaviens största och modernaste bananföretag som dagligen inspirerar till ett grönare och skönare liv och uppmuntrar till ett hållbart livsmedelsval. 

2019 firar Banan-Kompaniet som sedan 2006 ägs till 100 procent av Dole hela 110 år. En milstolpe som krävt en hel del anpassningsförmåga till den ständigt föränderliga miljön och marknaden. Kärnan till den rådande framgången har inte minst sagt formats från företagets höga engagemang och målmedvetenhet gentemot kunder och den mångåriga kunskapen kring produkter. 

-Våra farmer går årtionden tillbaka och under de åren har vi forskat och implementerat mycket praktiska sätt att förbättra vår jordbruksverksamhet som gynnat miljön. Till exempel upprätthåller vi stora skogsområden på våra farmer i tropikerna (över 3000 hektar) och vi har lärt oss i samarbete med lokala icke-statliga organisationer som Fundecor i Costa Rica hur man studerar och skyddar den biologiska mångfalden, berättar Paul Geisler, försäljnings – och marknadschef. 

AB Banan-Kompaniet arbetar ständigt med projekt där miljö och hållbarhet står högst på agendan. Det senaste i raden är det nyligen avslutade ”Green-star projektet”, ett initiativ som Dole startade i Costa Rica i samarbete med den tyska utvecklingsbyrån GIZ. 

-Detta initiativ som utvecklats i Estrella Valley lyckades involvera hundratals grannar, jordbrukare och företagets anställda i projekt som omfattar fem komponenter: biologisk mångfald, återplantering av skog, miljöutbildning, energi och koldioxidneutralitet. Vi utvärderar för närvarande nya projekt för att fortsätta förbättra vårt sätt att odla och hur vi kan minska vår miljöpåverkan ytterligare, avslutar Paul Geisler. 

Hoppa till verktygsfältet