Denna artikel innehåller reklam

Drygt 100 000 svenska villor värms idag upp av pellets. En av marknadens stora aktörer inom området är Scandbio som levererar energi gjord på restprodukten spån från skogsindustrin. Det är grön energi som är framtidens melodi.

Scandbio skapar nya produkter av skogens restprodukter. När sågverk spottar spån ur maskinerna är Scandbio där och tar hand om detta. Sedan skapas nya produkter för både stall, hus och industrier.

– Över hela Sverige kommer våra produkter till nytta på flera områden. De värmer privata hushåll, ger energi till kommunala och statliga verksamheter, samt är en viktig del i produktionen i små och stora industrier, säger Daniel Andoff vd på Scandbio.

Scandbios verksamhet grundar sig på en sak nämligen bioenergi från Skandinaviska skogar. Bolaget köper spån från svenska sågverk och förädlar detta till cirka 550 000 ton pellets per år. Pellets med olika användningsområden alltifrån värme till strö i hästboxar. 

Pelletsen görs av sågspån och kutterspån från gran och fur.

– I skogs- och sågsverksindustrin blir det biprodukter vid tillverkningsprocessen. Men för oss är det inte en biprodukt utan en grund för alla våra olika pellets. Vi förädlar biprodukterna till en 100-procentig förnybar energiform som är enkel att distribuera, lagra och använda för kunden, säger Daniel Andoff.

Med Scandbios produkter får man ett miljövänligare energialternativ. Det gör att många kan lämna fossila uppvärmningskällor som olja, gas och kol till fördel för fasta förädlade biobränslen. 

  Våra pellets är förnybara alternativ som har en attraktivt pris per megawatt-timme. Dessutom bidrar vår verksamhet till lokala arbetstillfällen och en levande landsbygd. Det är bra för alla och kommande generationer, konstaterar Daniel Andoff

Råvaran hämtas från sågverken nära Scandbios anläggningar i Norberg/insjön, Främlingshem, Malmbäck, Ulricehamn, Forsnäs och Talisi i Lettland. De senaste åren har attraktionen för sågverkens restprodukter dock ökat och konkurrensen om restprodukten sågspån är idag stor.

– Men med våra långa relationer med sågverken kan vi säkerställa tillgången till den nödvändiga råvaran.

Bolagets grundades redan 1982 och har varit banbrytande när det gäller utvecklingen av pelletsprodukter. Idag har bolaget en verksamhet som sträcker sig över Sverige, Lettland och Danmark. Produkterna säljs av återförsäljare men också i den egna webbshopen.

Under företagets historia har vi bytt namn ett par gånger. 2016 fick bolaget namnet Scandbio. 

– Det nya namnet sammanfattar både vårt geografiska arv och våra produkters biologiska ursprung. Bio betyder liv och bioenergi kan därför beskrivas som livets energi. Scanbio är en stor del av vardagslivet för dom som använder företagets produkter alltifrån industrier och privata hushåll för uppvärmning och också för djurhållning. Med vårt nya namn fortsätter vi att leda och stärka branschen som en integrerad del av Sveriges framtida energimix, säger Daniel Andoff.

Hoppa till verktygsfältet