Hållbarhet

OPTIMERADE ÅTERVINNINGSLÖSNINGAR FÖR EN GRÖNARE INDUSTRI

By september 15, 2023oktober 5th, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Minpro Recycling är er kompetenta partner i tillvaratagandet av returmaterial. Genom att ta hand om och återvinna industriellt och miljöfarligt avfall gör de en rejäl miljögärning som innebär att industrin minskar sin förbrukning av naturlig råvara. Tillsammans med er tar de fram en innovativ lösning för just ert avfall. 

I hjärtat av Bergslagen i Stråssa, 60 kilometer norr om Örebro, ligger Minpro Recycling, vars långa och gedigna erfarenhet har vuxit fram under många decennier. Tidigt utvecklade de bland annat metoder för anrikning för gruvnäringen världen över, och idag fokuserar de främst på återvinning av avfall. Denna bakgrund gör att de idag är en aktör med unik kompetens inom branschen. 

Med arbetsområde över hela Sverige, särskilt i trakterna kring Örebro, Västerås, Avesta samt Norrköping och Stockholm, kan bolaget erbjuda helhetslösningar för ert företags avfallshantering. 

Att återföra material till industrin är företagets signum – ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Genom att ta hand om och återvinner material som sedan går tillbaka in i kretsloppet som ny råvara, hjälper Minpro Recycling företag att minska sitt användande av jungfrulig råvara. Baserat på önskemål går bearbetat och förädlat material tillbaka till antingen er som leverantör alternativt till annan kund. 

Metoderna som företaget använder sig av för återvinning är unika och gör att andelen material som måste deponeras minimeras. Med flera olika roterande ugnar, som är bemannade dygnet runt, kalcineras material såsom slam från betbad – en restprodukt från stålindustrin. Materialet bearbetas sedan till en förnybar råvara, som ersättningsprodukt. Ett exempel är uttjänta katalysatorslammer från den kemiska industrin. Dessa består ofta av flera olika typer av metaller och legeringar som Minpro Recycling återvinner. 

Med anor från 1950-talet har Minpro Recycling lång erfarenhet av att hantera olika material, vilket gör att de har byggt upp en värdefull kunskapsbank. Behöver ni en trygg och kompetent partner för återvinningen av ert avfall bör ni vända er till Minpro Recycling – bolaget som tar ert miljöarbete på allvar, för en grönare industri.  

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet