Hållbarhet

TRELLEBORG VÄXER – FRÅN HAMNSTAD TILL KUSTSTAD

By augusti 30, 2023oktober 5th, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Trelleborg. När Trelleborgs Hamn – den största RoRo-hamnen i Skandinavien tillika Östersjöns största järnvägshamn – flyttar till ett nytt sydostligt läge frigörs mer än 50 hektar mark, plus 20 hektar från det intilliggande västra industriområdet. Här planerar Trelleborgs kommun nya stadsdelar. Kuststaden Trelleborg har börjat gro. 

– Kuststad 2025 skapar fantastiska möjligheter för trelleborgarna. Att 7000 nya bostäder i havs- och stationsnära läge byggs, och att vi satsar stort på både näringslivet och infrastrukturen innebär att staden kan växa tillsammans med invånarna, företagen och miljön. Här skapas de bästa förutsättningarna för innovativa entreprenörer, familjer och hållbarhet att växa för och in i framtiden, berättar Charlotte Lindström, processledare för stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 i Trelleborgs kommun.

Flytten innebär att alla hamntransporter kan gå utanför staden tack vare en ny ringväg som gör att biltrafik och godstransporter inte leds in i centrum.

–De nya stadsdelarna kommer tillsammans att ha fem kilometer vattenkontakt i de bästa väderstrecken. Vi planerar för kajer, bryggor, trädäck, bad, båtsport och strandängar som ska övergå i en sandstrand. Förutom bostäder planerar vi allt annat som hör kompletta stadsdelar till – en skola, förskolor, lokaler för verksamheter, ett nytt badhus, en stor park för allmänheten och självklart restauranger och kaféer på kajkanten. På de allra mest spektakulära platserna längst ut finns det dessutom planer på att anlägga ett konsert- och kulturhus.

Hela det nya området ingår som en naturlig del i ”skydd för höjd havsnivå” – området ska alltså höjas för att skydda redan befintlig stad som ligger lågt. 

Parallellt utvecklas det befintliga östra verksamhetsområdet till att bli Business Center Trelleborg. Målet är att detta unika läge ska ge både nationella och internationella aktörer goda möjligheter till omlastning mellan olika transportslag i anslutning till ett modernt truck- och logistikcenter. Dialog mellan kommun och näringslivsaktörer för etablering i detta strategiska läge i Öresundsregionen, med närhet till övriga Europa, är i full gång. 

I anslutning till östra verksamhetsområdet kommer en större kriminalvårdsanstalt att etableras vilket kommer att innebära 500 nya, kunskapsintensiva arbetstillfällen inom ett flertal yrkeskategorier

– Trelleborg ska utvecklas från hamnstad till attraktiv kuststad. Vi ska attrahera nya invånare, få bättre underlag för handel och service, vi ska utvecklas som regional kärna och ha en positiv inflyttning och befolkning i balans. Vårt mål är helt enkelt att trelleborgarna och besökarna återigen ska kunna nå havet, avslutar Charlotte Lindström.

För mer information gå in på:

Hoppa till verktygsfältet