Livsstil

REMEO – HITTA TILLBAKA TILL DIG SJÄLV OCH LIVET

By juni 26, 2023oktober 5th, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

På Remeokliniken ser man till helheten – både för den enskilda patienten och för sjukvårdssystemet. Under de senaste tio åren har man utvecklat ett helt unikt koncept för långvarigt kritiskt sjuka patienter, som ofta också behöver avancerat andningsstöd. Genom en kombination av intensivvård och rehabilitering, oavsett diagnoser, ger man de allra sjukaste chansen till ett autonomt liv igen – samtidigt som intensivvården avlastas.

Långvarig kritisk sjukdom drabbar omkring fem procent av patienterna som behöver intensivvård. De flesta svårt sjuka behöver intensivvård några dagar, medan denna grupp ofta ligger flera veckor med allt sämre prognos för rehabilitering och överlevnad. 

Som enda klinik i Sverige för intensivvårdsrehabilitering spelar Remeo en avgörande roll för de långvarigt kritiskt sjuka, något som traditionell intensivvård har svårt att göra. Samtidigt ger vårdformen möjlighet till frigörande av vårdplatser och stora ekonomiska besparingar. De fem procent av patienterna som blir långvarigt kritiskt sjuka kan ta uppemot 30 procent av resurserna genom sina långa vårdtider. 

– Svensk intensivvård behöver enheter, separata från det övriga flödet, som kan behandla multisjuka patienter vid en längre tid av svår sjukdom eller intensivvård. Enheter för intensivvårdsrehabilitering skapar en win win-situation. Först och främst kan vi ge bättre och mer anpassad vård. För det andra, eftersom våra patienter vårdas så mycket längre än de vanliga två till tre dagarna på IVA, kan tio andra patienter få intensivvård när vi tar emot bara en patient. Fler kan vårdas, bli friska, färre behöver assistans och på så sätt blir det en vinst ur ett kostnads- och kompetensmässigt perspektiv, säger specialistläkaren Anna Cedborg, verksamhetschef på Remeo.

Multidisciplinära team

Remeo är experter inom urträning ur ventilator och dekanylering. Teamen är multiprofessionella och består av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, logopeder, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter – en bredd som möjliggör ett helhetsgrepp. 

– Vi tar emot patienter från hela landet. Snittåldern ligger på 59 år men spannet sträcker sig från 15 och uppåt. Det är alltså ofta unga människor som drabbats av oerhört allvarlig sjukdom. Trots att vi tar emot de allra mest komplicerade fallen lyckas vi träna ur och dekanylera 90 procent av våra patienter, berättar Kajsa Giesecke som är specialistläkare i anestesi och intensivvård och grundade Remeo 2013.

Forskning och utbildning

– För oss har det alltid varit en självklarhet att utveckla vårdformen, både som ett moraliskt och företagsmässigt åtagande. Vi är aktiva i grund-, specialist- och forskarutbildning och har internationella samarbeten för att samla och sprida kunskap om hur man bäst hjälper patienterna. Det handlar om att veta hur man anpassar hela verksamheten efter patienternas och kollegornas behov genom ökad förståelse för sjukdomsförloppet och fortsatt utveckling av effektiva behandlingsmetoder, säger Eva Sundman, anestesi- och intensivvårdsläkare, medicinsk direktör och forskningschef.

– Remeo betyder tillbaka till mig – att hitta tillbaka till sig själv och sin nya version. För att så många som möjligt ska kunna återvända till sig själva behövs inte bara nischade enheter med kompetent sjukvårdspersonal, utan även modiga  politiker som tar långsiktiga beslut, menar Anna Cedborg.

– Det talas flitigt om fler vårdplatser – javisst – men här krävs rätt sorts vårdplatser för att det ska ha önskad effekt. Man har varit rädd för att vad vi gör är en dyr vård för få patienter, men långsiktigt är vinsterna påfallande. Vår vårdform gör att mindre resurser löser ett stort problem med minskat lidande och lägre kostnader, avslutar Anna Cedborg.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet