Livsstil

DIGITALT RAPPORTERINGSSTÖD DIREKT I MOBILEN

By juni 20, 2023oktober 5th, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Genom en smart och lättanvänd app effektiviseras vård- och omsorgsprocessen och höjer kvaliteten i arbetet. Som ett rapporterings- och kunskapsstöd bidrar appen Evig™ till att resurser och kompetenser används på bästa sätt. För rätt vård till rätt person i rätt tid!

Evig erbjuder rapporteringsstöd för vård- och omsorgsverksamheter i hela Sverige – både privata och i kommunal regi. Appen Evig™ är utvecklad för att på ett enkelt, digitalt sätt öka patientsäkerheten inom vård och omsorg genom säker rapportering till sjuksköterska.

– Appen tar upp vanliga besvär och situationer som omvårdnadspersonalen kan möta i sitt arbete. Genom en tydlig struktur besvaras frågor om personens tillstånd och svaren sätts samman och blir ett stöd vid rapportering till sjuksköterskan. Appen ställer inga krav på förkunskaper och kan användas av all omvårdnadspersonal som möter vuxna, exempelvis inom hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, personlig assistans eller socialpsykiatri, förklarar Emma Grundström, grundare och vd.

Rapporteringsstrukturen är uppbyggd utifrån SBAR och efterfrågar även aktuella mätvärden för symptomen, exempelvis temperatur eller blodtryck.

– Vad detta innebär är att vi har satt den tysta kunskapen på papper, vilket stöttar personalen i arbetet och skapar möjlighet för allas rätt till lika vård. På grund av att den höga personalomsättningen inom vården så finns inte längre kompetens lika lättillgänglig idag och för att bibehålla och öka kunskap och kvalitet behövs lättanvända digitala lösningar.

Under 1 år har flera pilotkommuner testat appen och i och med det har företaget tagit till sig viktig feedback för fortsatta utvecklingen av programvaran.

– Det som är nytt nu är att vi i juni lanserar en version av appen som riktar sig till privatpersoner, kallad Evig SOLO, eftersom vi har upplevt en växande efterfrågan. Vi kommer fortsatt utvärdera produkten och vår målsättning är att detta arbetssätt ska bli standard i Sverige, för att möjliggöra en säker och jämlik vård och omsorg för alla.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet