Hållbarhet

INQUIRE FÖRÄNDRAR SPELREGLERNA I TRANSPORTBRANSCHEN

By juni 20, 2023oktober 5th, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Den pågående förflyttningen av transporter, från fossila till biobränslen och elektriskt drivna fordon, är av stor vikt för klimatfrågan. Men ännu viktigare är fyllnadsgraden i de transporter som sker dagligen, oavsett teknik och bränsle, vilket InQuire lyfter som en av branschen förbisedd fråga. ”Att öka fyllnadsgraden har en enorm inverkan på utsläppen och kostnaderna, ändå är det få som prioriterar just den frågan”, säger Øystein Rønningen, CCO på InQuire.

För InQuire, Nordens ledande bolag inom utveckling, ledning och operativ drift av transport- och distributionsplattformar, har fyllnadsgraden i transporter kommit att bli en riktig hjärtefråga. Det märks inte minst på deras imponerande siffror – som onekligen sticker ut från övriga aktörer på den europeiska marknaden. Jämfört med andra bolag har InQuire lyckats uppnå en mycket högre fyllnadsgrad i de leveranser de är med och samordnar, vilket får det europeiska snittet på 55-60% att blekna. 

Så vad är det som gjort att InQuire tagit ledningen i frågan? Enligt bolagets CCO, Øystein Rønningen, handlar det i mångt och mycket om hur de integrerar med kundens orderstruktur innan kundorder plockas och packas för att säkra varje transport planeras optimalt – både inbound och outbound. I mellanleden har det blivit allt vanligare att fuska och att förbise hållbara lösningar med ursäkten att de ej lönar sig. Men genom att ta kontroll över hela kedjan, från start till mål, har InQuire tagit sig in och effektiviserat transportbranschen – och genom digitalisering skapat transparenta lösningar som gör skillnad på riktigt.

– Vi förändrar branschen och skapar transparenta lösningar genom nya affärsmodeller som håller vad de lovar, både i utförande och miljöeffekter. Utöver att vi starkt bidrar till hållbarhetsmålen, genom hög fyllnadsgrad och transporteffektivitet, balanserar vi även ut lönsamheten och plockar bort mellanleden. Det ger lägre totala logistikkostnader och ökar motivationen för varuägare att vara med på resan, vilket ger långsiktiga effekter, säger Øystein Rønningen.

– I arbetet faller vi alltid tillbaka på våra kärnvärden; samarbete, transparens och hållbarhet. Genom att ta oss an transportbehoven på ett nytt sätt ger vi förutsättningar för ekonomiska, ekologiska och socialt hållbara lösningar. Vi hjälper varuägare att skapa operativa lösningar som frigör outnyttjad potential i varuflödet. Det är ett brett arbete som i varje led är med och bidrar till en mer hållbar lösning och transportbransch, avslutar Fredrik Söderström, CEO på InQuire.

Är du nyfiken på framtidens godstrafik – och InQuires roll på vägen dit? Under årets upplaga av Almedalsveckan håller InQuire, tillsammans med 2030-sekretariatet, i seminariet Effektiv logistik – äntligen! Den 1 juli möts Björn Paulsson, vd och grundare av InQuire, och ett flertal gäster på 2030-arenan för ett spännande samtal kring hållbar godslogistik.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet