Hållbarhet

Framtidens gröna investering – revolutionerade fältrobotik står inför en stark tillväxtresa

By oktober 10, 2022No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Vi måste ändra systemet för vår livsmedelsproduktion de kommande 25 åren. Med en befolkning på cirka 10 miljarder 2050 kommer en 70 procentig ökning av livsmedel att behövas. Samhället stod inför liknande problem för 25 år sedan med omfattande svält, vilket löstes med ett tekniklyft och traktorernas intåg. Nu är det dags igen – dags för framtidens tekniklyft. Och framtiden är nu. Genom att kombinera robotteknik med AI kan Ekobot erbjuda praktiska och hållbara lösningar för jordbrukare där arbetsbelastning, mängden bekämpningsmedel och användningen av fossila bränslen minskar samtidigt som lönsamheten ökar.

Ogräskontroll, sådd och näringstillförsel parallellt med realtidsanalys. Ekobot Robot System utför det praktiska samtidigt som Ekobot Plus står för datainhämtning, analys och beslutsstöd.

AI och robotik är stora delar av framtidens hållbara jordbruk. Vi har skapat teknik med
högre precision som ger mindre arbetsbelastning, energianvändning och spill. Kemikalieanvändningen minskar radikalt vilket både är gynnsamt för miljön, men också för lönsamheten per hektar. Fossila fordon ersätts av en eldriven lättrobot som går på mindre energi, vilket öppnar upp för att lantbrukarna själva kan producera den el som behövs i stället för att köpa, frakta, förvara och förbränna fossila bränslen. Dessutom minskar behovet av manuell arbetskraft, säger Erik Jonuk, VD för Ekobot AB.

En växande marknad

Behovet är stort och växer alltmer. Skärpta regelverk gällande bekämpningsmedel och större efterfrågan på ekologiskt parallellt med en minskad tillgång till säsongsarbetare för manuellt arbete bidrar till att marknaden för fältrobotik intresserar allt fler.

Medvetenheten hos jordbrukare har ökat väldigt mycket bara de senaste åren. Fler har kommit till insikten att om man vill finnas kvar, om man vill driva en lönsam verksamhet måste man investera i ny teknik. Så länge vi kan bevisa att vår teknik är pålitlig och skapar stabilitet ligger Ekobot helt i linje med vad ambitiösa lantbrukare – både konventionella och ekologiska – är redo att satsa på.

Tekniken är komplex, men förenklat handlar det om tre huvudkomponenter – bärare, verktyg och intelligens (AI). En kamera som sitter på bäraren skickar iväg information till AI-systemet som tolkar informationen för att skicka vidare en signal till roboten och verktygen som därefter till exempel tar bort ogräs och låter grönsaken vara kvar i jorden. Förutom det praktiska arbetet samlas hela tiden bilddata in som gör roboten smartare men också kan användas av lantbrukaren för att se vad som händer i fält i realtid. Skadegörare, tillväxt, fukthalt, näringsbehov.

Marknaden och tekniken har mognat. Inom några år kommer via att se fler robotar uti fält, då som komplement till befintlig odlingsteknik. Ännu längre fram kommer i princip all teknik att vara självkörande och skötas av robotar, förutspår Erik Jonuk.

För gröna investerare

Som Sveriges idag enda aktör inom agrar robotteknik i kombination med AI och Europas enda börsnoterade bolag i branschen sticker Ekobot ut med unik komponentens och ett rejält försprång. Företaget står inför en stark tillväxtresa, inte minst med tanke på det ökade behovet och intresset för självförsörjandegrad, smart jordbruksteknologi och hållbar livsmedelsproduktion. Med ambitionen att vara en av de främsta aktörerna och teknikleverantörerna i Europa inom fältrobotik har Ekobot som mål att vara en avgörande del i den global lösningen för livsmedelsproduktion.

Ekologiskt på riktigt

Dagens ”vanliga” gula lök som man hittar i affären är idag besprutad upp till tio gånger per säsong bara mot ogräs och mellan två och tre gånger mot svamp. Med hjälp av Ekobots teknik försvinner merparten av denna kemikalieanvändning. För den ekologiska bonden blir det än bättre. Med robottekniken kartläggs jordbruksmarken vilket blir till stor nytta i beslutsfattanden som baseras på konkret datas som samlats in på plats.

Ekobot har valt att skapa ett AI-system med hög precision för att de ska klara av att jobba med ”svåra” grödor där ogräs har en stor betydelse. I dagsläget vänder sig Ekobot till jordbruk som driver utomhusodling av grönsaker såsom lök, morötter och kål.

Läs mer på ekobot.se

Hoppa till verktygsfältet