HållbarhetLivsstil

Teamarbete, fortbildning och forskningsbaserad kunskap för säkrare vård

By oktober 10, 2022No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

På hematologiska kliniken i region Östergötland bedrivs vård för patienter i Sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetet med högspecialiserad vård av sjukdomar i blodet och i de blodbildande och lymfatiska systemen såsom anemi, leukemi, myelom, lymfom, är baserad på den senaste nationella och internationella forskningen. Genom strukturerad teamorganisation i kombination med kontinuerlig fortbildning samt samarbeten med länssjukhusen i regionen, säkerhetsställer kliniken att den absolut bästa och mest professionella vården används på ett säkert och effektivt sätt.

På kliniken behandlas patienter som har stort vårdbehov. Flera sjukdomar inom hematologin ligger inom segmentet cancervård och kräver företrädesvis behandling i form av cytostatika och immunterapi där en del av behandlingarna är högspecialiserad vård med stamcellsbehandling och CAR-T cells behandling.

Våra patienter är ofta svårt sjuka men med behandlingarna som de får blir många
botade och kan fortsätta leva ett gott liv. Behandlingarna är avancerade vilket gör att
medarbetarna får lära sig mycket och tillfällen att träna på olika yrkesmässiga färdigheter,
säger Annika Gunnarsson, vårdenhetschef.

Yrkesgruppsöverskridande samarbeten gör att kliniken genomsyras av ständig vidareutveckling hos såväl individen som hos gruppen som helhet. God samverkan genom hela kedjan – från undersköterska, sjuksköterska och läkare, till dietist och fysioterapeut – gynnar den effektiva vårdprocessen och främjar utvecklingskurvan hos medarbetarna.

Kliniken i region Östergötland har både en vårdavdelning med vårdplatser för dygnet runt vård samt mottagning och dagvård. För medarbetarna på kliniken krävs följsamhet till rutiner, noggrannhet, ett stort intresse för avancerade medicin.  Att fortsätta utvecklas inom just hematologi innebär även ökad kunskap inom grundläggande medicin, då behandlingarna i regel är tuffa och omfattande, och påverkar hela patientens kropp.

Att lära nytt hela tiden känns som genomgående, med utveckling av nya terapier och kombinationer av läkemedel kan utfallet för patienterna vara att de får mindre biverkningar av sin behandling och då mår bättre. Att först lära sig verksamhetens grunder men att sedan bygga på med teoretisk kunskap i form av utbildningar och högskolekurser, att jobba i olika delar av vår verksamhet kan också vara en utvecklingsmöjlighet och att ha egna ansvarsområden är viktigt i kvalitetsutvecklingen, avslutar Annika Gunnarsson.

Vill du veta mer eller jobba hos oss? Just nu söker vi läkare och sjuksköterskor. Kontakta Franz Rommel, verksamhetschef franz.rommel@regionostergotland.se eller Annika Gunnarsson, vårdenhetschef: annika.gunnarsson@regionostergotland.se

Hoppa till verktygsfältet