HållbarhetLivsstil

Digital utvecklingsplattform för hälsa och hållbara resultat

By februari 14, 2023mars 21st, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Sustain Change tar ett helhetsgrepp kring chefer och medarbetares välmående och organisationers effektivitet. Med stöd av en digital utvecklingsplattform kan du nu som arbetsgivare tillsammans med dina medarbetare åstadkomma ett mätbart bättre mående, förbättra samarbetet samt bli mer effektiva. Tänk friskvård, företagshälsa, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling på samma plats. 

Människor som mår bra, presterar bra – och i välfungerande företag är det lättare att både må bra och göra ett bra jobb. Det menar Anna Ahrenfelt, vd och grundare av Sustain Change som sedan starten 2015 erbjuder proaktivt utvecklingsstöd för välmående medarbetare och välfungerande företag. Utvecklingsstödet har under de senaste åren digitaliserats och i dag kan alla inom en organisation ta del av erbjudandet till en låg kostnad.

Från reaktiv till proaktiv utveckling

– För att vara konkurrenskraftiga på marknaden och attraktiva som arbetsgivare går det inte att vänta på krisen utan man behöver agera proaktivt,säger Johanna Palmqvist, vice vd på Sustain Change. I dag misslyckas 7 av 10 förändringsarbeten och det görs många felaktiga investeringar som inte leder till hållbar förändring som exempelvis anonyma enkäter, föreläsningar eller hälsoundersökningar. Ofta läggs så mycket som 80 % av budgeten på reaktiva insatser. Det vill vi ändra på då vinsterna för både individ och organisation är många. Det handlar både om livskvalitet och lönsamhet. 

Johanna fortsätter:

– Anna har utifrån sin erfarenhet som organisationskonsult digitaliserat sin kunskap och skapat möjligheten att paketera tjänsterna för organisationens unika utmaningar. Våra metoder och verktyg är baserade på forskning och vi finns för alla som vill öka sannolikheten att lyckas med förändringar, såväl individuella som organisatoriska. 

För att lyckas behöver vi stärka förändringskompetensen och ge systemstöd till såväl den enskilda individen som till de ansvariga för de organisatoriska förändringarna. För att klara dagens stressiga tillvaro och överleva som företag behöver vi genomgå större transformationer för att bryta mönster och skapa nya strukturer. På så sätt kan vi utveckla mer funktionella organisationer och som människor leva hållbara liv.

Digital plattform visar mätbara resultat

Sustain Changes 5-stegsmetod hjälper organisationer, grupper och individer att genomföra stegvisa förändringar genom reflektionsuppgifter, dialog, digitala arbetsboards, artiklar, digitala föreläsningar med mera. Vid behov kan även konsult-, coach- och vårdtjänster köpas till.

– Med hjälp av våra utvecklingsguider får individer och team värdefulla insikter om nuläget och ser nya, alternativa vägar genom vilka en handlingsplan kan tas fram. Därefter kommer det stora jobbet; att faktiskt genomföra det som har bestämts. Då är kunskap om förändring och kontinuerlig uppföljning avgörande, säger Johanna. 

Genom mätverktyget Human Wellbeing Index, följer medarbetaren sin utveckling medan chefen får en status på hur teamet mår. Utifrån resultatet på Organisation Well Function Index utvecklas förutsättningar för en god arbetssituation och goda relationer.

Det är dags för ett paradigmskifte

Sustain Changes vision är ett mänskligare samhälle, där människors behov är en utgångspunkt för hur vi gemensamt organiserar företag, familjeliv och samhälle.

För att lyckas med det behövs det ett paradigmskifte inom näringslivet, från kortsiktig vinstjakt till långsiktiga och hållbara resultat. Från en fysisk- till en holistisk syn på arbetsmiljö, med människans behov i centrum.

– Tänk om vi skulle forma samhället utifrån det vi vet i dag, istället för det vi visste när vi byggde det. Ett samhälle där människor mår bra och kan bidra med hela sin förmåga. Det tror jag att vi alla vill, avslutar Anna.

Sustain Change hjälper människor att leva och arbeta hållbart i en omvärld som stressar sig sjuk. Vi erbjuder abonnemangstjänster för både individ och team.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet