HållbarhetLivsstil

Adapteo gör plats för flexibilitet – med anpassningsbara byggnader

By februari 14, 2023mars 21st, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Anpassningsbara byggnader spelar en viktig del i en allt mer föränderlig samhällsbild. Genom sin cirkulära affärsmodell är Adapteo med och erbjuder moderna byggnadslösningar till företag och offentliga verksamheter. En modell som låter städer hänga med i utvecklingen – och samtidigt möjliggör ett oslagbart mervärde till invånarna.

Behovet av platser på skolor, äldreboenden och vårdinrättningar är något som idag förändras snabbt. Men att planera och budgetera för nybyggnation av fastigheter är tidskrävande processer som kan riskera att både bli dyrt och ineffektivt, inte minst när behoven förändras på nytt. Adapteos unika cirkulära affärsmodell gör det möjligt att etablera byggnader som kan förändras, skalas upp, skalas ner och förflyttas inom loppet av några veckor. 

– Vi brukar säga att vi arbetar med uthyrning av extra rum i form av moduler och flexibla byggnader. Man kanske har ett renoveringsbehov, en skola som blivit för liten, eller andra förändringar i samhället som gör att nya lokaler behövs, då kan vi sätta upp klassrum, ett äldreboende eller en vårdcentral direkt där behovet finns. Under hela uthyrningstiden är byggnaderna anpassningsbara och när behovet minskar plockar vi hem modulerna och låter dem få nytt liv på en ny plats, berättar Johanna Persson, vd för Adapteo.

Grunden till Adapteos erbjudande bottnar i hur det idag byggs allt för många nya fastigheter som riskerar att rivas när behoven förändras. För att minimera den stora klimatpåverkan av denna typ av nybyggnation är flexibilitet ett viktigt nyckelord, vilket även är kärnan för Adapteos verksamhet. Den modulära byggtekniken består i huvudsak av förnybart material och byggnaderna designas för att enkelt kunna anpassas och återanvändas på nya platser för olika typer av verksamheter.

Genom att tänka mer anpassningsbart menar Adapteo att det går att skapa smartare stadsbilder, där invånarna känner trivsel och trygghet. Saknas förskole-, vård- eller äldreboendeplatser kan dessa erbjudas genom anpassningsbara byggnader som fyller en funktion precis där och när ett utökat behov finns. På så sätt blir valet av en anpassningsbar byggnad en vinst för såväl klimatet som samhället.

– Vi tror mycket på att göra plats för flexibilitet. När livet utvecklas och man får barn då kanske man inte vill flytta ifrån området som man bor i. Finns det ingen förskola i närheten så blir livspusslet mycket jobbigare. Med flexibla byggnader är det möjligt att sätta upp en förskola just där det behövs, då kan folk bo kvar även när livet förändras, säger Johanna.

– Med oss kan man täcka det behov som finns här och nu, utan att fatta ett så stort beslut. Vi erbjuder ett sätt att planera i en föränderlig omvärld, avslutar Johanna.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet