HållbarhetLivsstil

Tydliga resultat av utvecklingsarbetet i stadsdelen Bergsjön

By januari 24, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Kulturhuset Bergsjön. Fotograf: Higab/Hans Ekestang

Bergsjön 2031 är en ideell förening med 11 fastighetsägare, i samverkan med civilsamhälle och andra aktörer, för utvecklingen av goda livsmiljöer i Bergsjön. Fokuset ligger på de boende och verksammas behov av stadsbyggnad, förbättrad infrastruktur, ökad trivsel och trygghet, utveckling av lokalt näringsliv samt fler arbetstillfällen. Nu fortsätter resan som sedan starten 2011 lett till bland annat ett rikare kulturliv, fler naturliga mötesplatser samt – under bara de senaste två åren – 450 nya bostäder.

Sedan samarbetet inleddes har Bergsjön 2031, tidigare Bergsjön 2021, arbetat med ett flertal olika projekt och aktiviteter i syfte att skapa positiv social och ekonomisk utveckling i stadsdelen Bergsjön.

– Vi arbetar brett och långsiktigt med frågor kring trygghet, säkerhet och attraktivitet i Bergsjön. All verksamhet sker i samverkan och samarbete med många andra aktörer, säger Erik Windt Wallenberg, ordförande för Bergsjön 2031. 

Arbetet inbegriper dels platsutveckling och byggnation, dels att skapa nya arbetstillfällen och tillgängliggöra meningsfulla vardagsaktiviteter för invånarna.

”Syftet är att skapa en hållbar och attraktiv utveckling i Bergsjön, som bidrar till möjligheten till arbete, ökad upplevd trygghet och framtidstro för barnen.”

Bergsjön 2031 arbetar som katalysator och idéskapare för förändringsarbete och har därför inga förvaltande uppdrag, utan arbetar i projekt och processer för strukturell, strategisk förändring. Arbetet rör sig från små enskilda aktiviteter till att driva nödvändiga policyförändringar och processer för långsiktig utveckling – alltifrån var en parkbänk behövs till hur nyrekryteringen till kriminella gäng ska brytas.

Ett område där Bergsjön 2031 arbetat med platsutvecklingen är i miljön kring Kulturhuset Bergsjön som invigdes 17 augusti 2022.

– Det nya kulturhuset behöver landa i stadsdelen, säger Pernilla Hallberg, verksamhetsledare Bergsjön 2031. Genom att utveckla ett kulturstråk till den närmaste hållplatsen skapar vi ökad synlighet för, och tillgänglighet till, Kulturhuset.

Framöver ska 1500 nya bostäder byggas i Bergsjön, med fokus på alternativa boendeformer, samt fortsatta aktiviteter i synergi och samverkan med lokala aktörer.

– Att vi lyckas så väl med att skapa både en operativ och strategisk samverkansplattform är vi  väldigt stolta över, säger Erik. Pernilla fortsätter: 

– Är det något vi är experter på, är det att skapa långsiktigt hållbar samverkan på riktigt, med förändring som märks!

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet