Denna artikel innehåller reklam

Att satsa på hållbara investeringar är inte bara en fråga om samvete utan också en strategi som långsiktigt lönar sig ekonomiskt. 

– Att spara hållbart är det enda logiska, ur ett ekonomiskt perspektiv men också för att vi tillsammans ska kunna uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, säger Åsa Wallenberg, VD.

SPP Fonder är en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning och alla bolagets fonder förvaltas med höga hållbarhetskrav.

– Vi har fullt fokus på hållbarhet i vår kapitalförvaltning, utan att tumma på avkastning. Allt fler kunder kräver också att investeringarna placeras hållbart och intresset ökar hela tiden, berättar Åsa.

”Välja bort, Välja in och Påverka”

Hos SPP Fonder är hållbarhetsanalysen helt integrerad i hela förvaltningsmodellen. Strategin bygger på tre metoder som även integrerar FN:s globala hållbarhetsmål. De tre metoderna utgörs av: Välja bort, Välja in och Påverka.

– En metod löser inte allt, utan att det krävs kombinerade insatser för att nå bästa resultat, menar hon.

SPP Fonders erbjudande rymmer allt ifrån indexnära fonder till aktiva räntefonder, generationsfonder och faktorfonder, vilket gör att kunderna enkelt kan skapa långsiktiga portföljer och göra justeringar vid behov.  

– Det ska vara enkelt att hitta och spara hållbara i fonder. Därför har vi på SPP Fonder valt att förvalta hela fondutbudet utifrån stränga hållbarhetskriterier.

”Sparandet är ett sätt att göra skillnad”

Allt fler konsumerar i linje med sina värderingar. Hållbar livsstil är ett ställningstagande, men där många glömmer bort att sparandet är ett sätt att göra skillnad berättar Åsa.

– Fler måste få upp ögonen för hur angeläget det är för klimatet och agera på många olika fronter. Mitt personliga engagemang för hållbart sparande är ett sätt för mig att bidra med det jag kan och det vi på SPP Fonder kan erbjuda.

SPP Fonders produkter återfinns på en rad olika sparplattformar, bland annat Premiepensionens fondtorg, Avanza och Nordnet.

Hoppa till verktygsfältet