Hållbarhet

SPECIALDESIGNADE STÅLPRODUKTER MED LITET KLIMATAVTRYCK

By april 22, 2024No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Gör lastningen smidigare och få möjlighet till återköp av förbrukade stålprodukter. Med sina skräddarsydda produkter, tillverkade av miljömässigt stål, är Bjärnums Stålprodukter med och minskar kundernas klimatavtryck.

I över 60 år har Bjärnums Stålprodukter tillverkat stålprodukter till viktiga svenska funktioner. Från att ha varit en pålitlig leverantör av tillbehör till det svenska försvaret började man redan under 70-talet att producera rull- och lastvagnar. Sedan dess har erbjudandet utvidgats ytterligare och i dag är Bjärnums Stålprodukter en viktig partner åt företag som önskar hjälp med specialdesignade lösningar till sin verksamhet. En gren som blivit allt större de senaste åren, när allt fler kunder upptäckt de fördelar som kommer med att använda utrustning optimerad utifrån sina egna varutransporter.

Genom att hjälpa till att ta fram optimerad transportutrustning är Bjärnums Stålprodukter med och bidrar till miljövänligare transporter. Detta då kunderna genom specialanpassade lösningar ges möjlighet att fylla sina transporter till en högre grad – och således transportera mindre luft. Som ytterligare en del i lösningen har Bjärnums även utvecklat staplingsbara containrar som man på ett smidigt sätt kan använda för att ta vara på all tillgänglig lastyta.
– Vi ser hur fler kunder efterfrågar specialanpassade transportutrustningar. Vi har en stor styrka i att vi kan anpassa våra produkter, så att de ser ut precis på det sätt som våra kunder vill ha dem. Att kunna erbjuda lösningar anpassade efter deras produkter gör att de kan köra mer effektivt, vilket är något vi tror kommer vara en allt viktigare fråga för företag framöver, berättar Ingemar Andréasson, vd för Bjärnums Stålprodukter.

I arbetet med rullvagnar, pallcontainrar och andra produkter för varuhantering har Bjärnums Strålprodukter även kommit att utveckla ytterligare en viktig konkurrensfördel. Detta genom att erbjuda sina kunder möjlighet att sälja tillbaka sina stålprodukter efter en utsatt tidsperiod, vilket gör det möjligt för Bjärnum Stålprodukter att ta till vara på och återvinna stor del av materialet. Därtill har man även gjort det möjligt att som kund kunna teckna smidiga leasingavtal – och på så sätt få hjälp med finansieringen av sina nya produkter. 

Samtidigt fortsätter man att tillverka sina produkter i miljömässiga stålkvaliteter, som har noll klimatpåverkan, vilket är något som i dag efterfrågas i en allt större utsträckning. Genom att väva samman samtliga delar, med en hållbart producerad produkt, tillverkad utifrån egna specifikationer och med möjlighet till återköp och återbruk, har man som kund till Bjärnums Stålprodukter således möjlighet att göra en bra affär sett både till den egna ekonomin som ur en miljömässig synpunkt.
– Vi känner att många av våra kunder sätter högre miljömässiga krav på oss, ett arbete vi tidigare kan ha varit dåliga på att kommunicera utåt. I vårt dagliga arbete bidrar vi med alternativ som gör det enklare att minska sin klimatpåverkan. Vi erbjuder produkter tillverkade av miljömässigt stål och sätter av fonder för att kunna göra återköp och återbruka förbrukade produkter, allt för att minska utsläppen, avslutar Ingemar Andréasson. 

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet