HållbarhetLivsstil

ORUST E-BOATS BEREDER VÅGEN FÖR ETT HÅLLBART LIV TILL SJÖSS

By november 16, 2022No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Ett av de företag som ligger i framkant i båtbranschens omställning till elektrifiering och mot hållbara alternativ är Orust E-boats/Strana Electric Boats. De vet att ett hållbart båtliv inte bara innebär att sätta dit en elmotor utan att det kräver ett helhetstänk både när det kommer till båtens utformning och vår båthantering.

Orust E-boats grundades 2016 och har sedan start arbetat med att ta fram och utveckla elbåtar. Tillsammans med den mycket erkända designfirman Mannerfelt Design Team har de lyckats ta fram ett marknadsledande skrov där fokus är energieffektivitet och låg energianvändning. Detta blev dotterbolaget Strana Electric Boats första båt.

Inom branschen finns idag ett stort fokus på fart och kraft då varje ny båt som byggs ska slå nya rekord. Vi vill frångå detta och ta fram ett helt nytt sätt att tänka kring hur vi använder båtar och vår energi, berättar Joakim Carlsson, CEO på Strana Electric Boats.

Båtarna är nytänkande när det kommer till utformning, design, drivning, styrning och livsstil. Exempelvis styrs båten med joystick istället för ratt.

Att endast se till elektrifieringen räcker inte. Vi beaktar helheten och fokuserar på en energieffektiv båt som förbrukar så lite som möjligt. Ett skrov med mindre motstånd innebär mindre batterier och en lättare båt vilket i slutändan även det innebär en minskad förbrukning.

Fördelen med små batteri-pack även går snabbt att ladda upp i vanliga eluttag. Detta ger dem en fördel gentemot konkurrenter i och med att det inte krävs någon ny infrastruktur i form av laddstolpar och liknande för att använda deras båtar. Räckviddsångest behövs inte i en Strana.

Hållbar hantering med app

Som ytterligare ett steg i arbetet mot ett mer hållbart båtliv har Strana utvecklat och lanserat en app som förbättrar hanteringen av din båt. Resultatet är både ekonomisk vinst och hållbara fördelar.

Förutom att appen ger dig som båtägare mer kontroll över energiåtgång och räckvidd fungerar den även som nyckel. En fritidsbåt används generellt sett få dagar, och ligger merparten av året i hamn eller på land. Detta öppnar upp för hållbara, smarta lösningar som exempelvis samägande och båtpooler eller uthyrning.

Med appen kan en båt delas mellan vänner eller exempelvis i bostadsrättsföreningar utan att en fysisk nyckel måste överlämnas. Resultatet är ett minskat behov av båtplatser, minskade resurs- och tillverkningseffekter och minskat användande av miljöförstörande material i ex bottenmålning.

Ett annat fokusområde vi satsar stort på är intelligent energihantering. Vi utvecklar detta i tre steg och kommer erbjuda detta under 2023. Optimerad laddning, där den görs när det är fördelaktigt är steg 1. Sedan följer B2G (Boat 2 Grid), där batterierna agerar som energilager och energin kan användas i egna hushållet eller säljas tillbaka till elnätet. Det sista steget är att batterierna också är effektbalanserare för kraftnätet. Vi räknar med att lansera dessa tjänster som det första båtbolag i världen.

Marknaden vaknar

Intresset för att bättre tillvarata våra vatten har ökat och Orust E-boats ser många möjligheter för fortsatt utveckling och försäljning i Europa.

Att köra en elbåt innebär inte bara ett mer hållbart båtliv. Att åka båt nästan helt ljudlöst och utan utsläpp av avgaser är betydligt behagligare. Naturupplevelsen blir ännu större, avslutar Joakim.

Lär mer på Orust E-boats eller Strana boats

Orust E-boats båtar och produkter är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige. Deras skrov tillverkas i Kungshamn och båtarna sätts ihop i Henån.

Hoppa till verktygsfältet