Hållbarhet

Perimeter Protection Group höjer din och samhällets säkerhetsnivå

By november 15, 2022No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

I över 65 år har Perimeter Protection Group (PPG) utvecklat avgörande högsäkerhetsprodukter till en global marknad. Med en omfattande produktportfölj i kombination med helhetstänkande service är de idag Nordens ledande leverantör av säkerhetsstängsel.
      – För oss handlar det alltid om att hålla högsta kvalitén och ta fram kundanpassade lösningar, säger Caroline Talsma, VD för GPP Perimeter Protection Group i Norden samt CFO i PPG-koncernen.

Portföljen är gedigen, innehållande allt från fordonshinder såsom krockportar, kilbarriärer, pollare, vägspärrar och bommar, till äkta Gunnebostängsel, vändkors, skjutportar och slaggrindar. Gemensamt för företagets högsäkerhetsprodukter är att PPG själva står för produktionen i Tyskland enligt ISO 9001 samt att hela utbudet är miljö-neutralt-certifierat. Den egna produktionen ger förutom en garanti på kvalité, ett ökat oberoende av störningar i leveranskedjan vilket rådande osäkra omvärldsfaktorer visat värdet av. Alla produkter är av varandra oberoende testade i enlighet med internationellt erkända standarder såsom IWA 14–1, PAS 68 samt AST.

Vi måste garantera att våra produkter uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna som råder globalt. Våra kunder ställer i regel väldigt höga krav på sina säkerhetslösningar, och vi kan leverera den nivån på både produkt- och servicesidan. Vi jobbar dessutom aktivt med ESG-riktlinjer och verkar för att få hela vår produktion att bli klimatneutral.

De höga kraven som efterföljs återspeglas väl i PPG:s kundkrets som sträcker sig från fängelsen, flygplatser och ambassader till kärnkraftverk och militära anläggningar. Oavsett behov av säkerhetsnivå på skalskyddet går PPG:s experter in och föreslår en an anpassad och lämplig lösning med produkter som uppfyller och uppnår önskade säkerhetsklasser.

Vi har en ständig flexibilitet mot kunden. Oavsett om det gäller högsäkerhetslösningar, access control, entrance control eller stängsel kan vi ta fram passande alternativ med tillhörande styrsystem för ökad säkerhet både inomhus och utomhus. PPG erbjuder helhetlöningar – omfattande koncept som täcker alla relevanta parameter för den enskilde aktören, säger Caroline Talsma.

PPG helhetslösningar består i regel av en kombination av fordonshinder och styrsystem. Därtill erbjuds matchande tjänster såsom riskbedömning, rådgivning, planering, tillverkning samt installation av högsäkerhetsprodukter.

PPG är fast beslutna att både idag och framledes alltid kunna tillhandahålla den bästa produktportföljen och servicen. Därför har bolaget egna professionella utbildningsprogram i företagets egna internationella utbildningscenter, vilket säkerställer att kunderna får den allra bästa och senaste tekniska expertisen.

Våra investeringar i utbildning, forskning och utveckling säkerställer att vi kan leverera toppmoderna lösningar mot ett ständigt föränderligt säkerhetshot, och gör det möjligt för oss att anpassa oss för att skydda våra framtida byggda miljöer, människor och samhällen. PPG är den utvalda leverantören av system för att skydda och hantera tillträdet till många länders kritiska infrastrukturer såsom regeringsbyggnader och parlamentsbyggnader, militärbaser, centralbanker, kritiska datacenter, känsliga energiverk såsom kärnkraftverk, olje- och gasterminaler samt centrala transportknutpunkter – vilket är avgörande för en trygg framtid, avslutar Caroline Talsma.

PPG finns över hela världen och har egen tillverkning i Tyskland. Fram till några år sedan var PPG ett dotterbolag till Gunnebo AB men är numera privatägt. Gruppen innefattar nu ett flertal säkerhetsbolag i Tyskland, Finland, Danmark, Schweiz och Sverige. Vårt svenska kontor finns i Täby, strax norr om Stockholm.

Hoppa till verktygsfältet