Denna artikel innehåller reklam

Sara Nyström Lennqvist sökte länge efter sitt kall i livet, men när hon väl hittade det har det gått väldigt fort. Hon är idag VD för Center for Body Language, världsledande inom kroppsspråksträning i affärsvärlden. Hon är också grundare av Impact Pro, certifierad kroppsspråksexpert och licensierad mental tränare.

Efter att ha bott många år utomlands där hon bland annat lärde sig sju språk, kom Sara att arbeta på Migrationsverket i många år. Hon var hela tiden medveten om att något annat väntade, men kunde inte riktigt få klarhet i vad. Med tiden förstod hon att det är kommunikation och relationsskapande som är hennes kall. Plötsligt insåg hon att hon under alla år som gått fått möjlighet att träna sin talang för kommunikation med människor från hela världen; att läsa av dem och möta dem utifrån deras unika situation och behov och att skapa goda relationer. Icke-verbal kommunikation. Sara bestämde sig för att lära sig mer och detta blev starten på en karriärsstig som Sara nu springer på med full fart framåt. 

Idag är hon grundare av det egna företaget, Impact Pro, som är det enda företaget i Sverige som är licensierat av Center For Body Language, världsledande inom kroppsspråksträning i affärsvärlden. Kroppsspråk utgörs av kroppsspråkspositioner, gester och ansiktsuttryck, så kallade mikrouttryck. Det är just dessa sistnämnda Sara valt att specialisera sig på. 

– Mikrouttryck är en del av vårt kroppsspråk. Det är ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet som på en halv sekund avslöjar dolda känslor. Vi får ofta en magkänsla när vi pratar med en annan person, eftersom vi omedvetet läser av den vi samtalar med. Mikrouttryck styrs av det limbiska systemet, hjärnans emotionella del, och de är universella, vilket innebär att alla människor har dem oavsett ursprung. Enkelt förklarat är det så att vissa ansiktsmuskler är kopplade till vissa känslor. Muskelrörelserna sker helt omedvetet och är ett universellt språk, berättar Sara. 

Genom att lära sig läsa av andra människors ansiktsuttryck kan vi lära oss förstå deras känslor, vilket är en fantastisk fördel inom affärsvärlden där Sara är som mest aktiv och utbildar. Att förstå vad människor känner, inte bara vad de säger, innebär stora fördelar i samband med förhandling och försäljning, där det är ett välkänt faktum att känslor spelar en avgörande roll. Träning i att läsa mikrouttryck är också mycket användbart för att utveckla sitt ledarskap och bli en mer medveten ledare. Rekrytering är ett annat område där rekryterare blir mer effektiva och blir bättre på att hitta rätt kandidat för olika jobb.

Studier har visat att deltagarna som genomgår den utbildning Sara ger ökar sin emotionella intelligens (EQ) med i snitt 10%. En stor del av EQ handlar nämligen om att kunna förstå andra människors känslor. Som Sveriges ledande expert på försäljningsökning genom emotionell intelligens garanterar Sara att deltagarna kommer att öka sin försäljning med minst 5%. De säljteam som genomfört träningen och använder sig av de tekniker de lärt sig har ökat sin försäljning med mellan 5 och 30%.

– Mikrouttryck är inget vi själva kan kontrollera, men genom att kunna förstå andras behov kan vi verkligen får en fin kontakt med andra genom att bemöta de signaler vi fånga upp. En konversationsteknik vi utvecklat är BLINK (Body Language Interpretation Nominology Know-How). Den bygger på principen att människor som regel inte ljuger när de lyssnar, vilket gör att våra våra ansikten alltid avslöjar vad vi tycker om det vi hör. Tekniken är särskilt användbar i samband med förhandling och försäljning. Genom att uppge olika påståenden eller antaganden och ge olika alternativ tittar vi på kundens ansikte för att fånga upp de icke-verbala signalerna. Genom den här tekniken kan vi få svar på sådant som vi sannolikt inte hade fått veta genom ord eftersom vi i samband med förhandling eller försäljning sällan avslöjar allt.

När vi frågar Sara om det egna kroppsspråket berättar hon att det kan vara bra att känna till kroppsspråkspositioner, men att det krävs mer än bara koreograferade rörelser för att få ett riktigt genomslagskraftigt kroppsspråk.

– Kroppsspråk är ingenting vi kan klistra på. Det sitter mycket djupare än så! När vi hjälper människor att transformera sitt eget kroppsspråk för att öka sitt inflytande arbetar vi alltid med deras mindset, attityd och inställning. Med ett positivt mindset och positiva tankar förändras kroppsspråket automatiskt och blir mer positivt. Här kommer även Saras kunskaper inom mental träning till pass. Allt hänger samman – våra tankar, handlingar, kroppsspråk och känslor. Vi brukar tänka på kroppsspråket som ett stetoskop som visar vad som pågår på insidan. 

Den breda kompetens som Sara genom åren har samlat på sig har tagit henne även utanför Sveriges gränser och hon föreläser även internationellt. Exempelvis var hon nyligen med och undervisade inom en utbildning i förhandlingsteknik på FN i Genève. Hon kommer till hösten även att sitta med i juryn i Global Speaker Award i Antwerpen. 

Center for Body Language har utbildat säljteam och ledare inom stora internationella förtetag såsom BMW, IBM och hotellkedjan Mariott, men också både polis och militär. För Saras del fortsätter förfrågningarna att rulla in. Hon har också ett spännande samarbete på gång med en erfaren förhandlingsexpert. Det är påtagligt att hennes engagemang sträcker sig långt in i framtiden och hon har stora planer för nästa steg, men hon är också väldigt ödmjuk inför sitt kall att sprida kunskap om människors kommunikation. 

– Jag är övertygad om att mänskligheten är i stort behov av att uppgradera sitt sätt att kommunicera. Vi behöver en ökad förståelse människor emellan. Vår värld behöver mer emotionell intelligens, avslutar Sara.

Hoppa till verktygsfältet