Denna artikel innehåller reklam

Solenergi är både ett miljösmart sätt att producera el samtidigt som det är en god investering för det egna hushållet. Christer Sundström på Stockholm Solenergi berättar hur man genom att använda solpaneler gör en god ekonomisk investering för sig själv samtidigt som man investerar i en bättre morgondag.

Solenergi är ett miljöanpassat sätt att producera el och är en investering som håller i många år. Det är en investering som inom loppet av några år betalar av sig själv. Därefter levererar de gratis el under 20 – 25 år ytterligare, oberoende av prisförändringar. Förutom att det ger en större självständighet och oberoende av det allmänna elnätet kan den el som hushållet själva inte använder skickas ut på det stora elnätet och komma till användning hos någon annan. 

Christer Sundström, vd för Stockholm Solenergi, brinner för förnyelsebar energi. Tillsammans med kollegorna på Stockholm Solenergi hjälper de personer i Stockholmsområdet att installera solpaneler och är med från start till färdig anläggning. 

– Vi tar hand om precis allt i hela processen. När vi får en förfrågan börjar vi med hur kundens fastighet ser ut, antingen åker vi ut och mäter upp och kollar hur taket ser ut, husets riktning och om det finns skuggor som spelar in eller så tittar vi på satellitbilder över fastigheten. Husägarens intressen är viktiga och vi diskuterar bla anläggningens storlek, solpanelernas färg, om kunden önskar standardpaneler eller de något dyrare högeffektiva premiumpanelerna. 

Intresset för solcellsanläggningar har ökat kraftigt sedan de startade upp verksamheten 2016 och det är en grön våg som går över landet. Dessutom inser allt fler att det är ekonomiskt lönsamt med solsolceller.

Solenergi är en förnybar energikälla som fungerar utmärkt i det svenska klimatet. Panelerna fungerar nämligen extra bra när de är kalla och ger egentligen lika bra effekt i Sverige som de skulle kunna ha gjort i ett land med fler soltimmar tex Tyskland som får ca 7 – 8% av sin el från solceller. I Sverige får vi fn ca 0,4%.

Att använda solenergi är snällt både mot miljö, människa och plånbok. Allt fungerar helt automatiskt och all energi som produceras går i första hand för det egna behovet och överskottet säljs till det egna elhandelsbolaget så att andra kan ta del av det. Elen som går ut på elnätet mäts automatiskt upp och man får skatteavdrag med 60 öre/kWh för den elen som går ut. En investering på 100 000 kr på en normalvilla ger ca 7 000 kWh på ett år. Värdet på den elen är ca 8 000 kr vilket motsvarar en avkastning på det investerade kapitalet på 8%. Det gör att även om investeringen görs med belånade medel så är lönsamheten mycket god. Från första dagen. Dessutom är en villa med solceller mer värd eftersom ca hälften av hushållets årliga elförbrukning är gratis under många år.

Fabriksgarantierna på solpanelerna är minst 25 år och panelernas livslängd uppskattas till över 30 år, så det är en trygg investering. 

– Det är verkligen ett bra sätt att dra sitt strå till stacken.

Läs mer på stockholmsolenergi.se 

Hoppa till verktygsfältet