Hållbarhet

ETT KÄRLEKSBREV FRÅN TRANORNAS RIKE

By december 1, 2022december 6th, 2022No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Att besöka Hornborgasjön är som att göra en fascinerande tidsresa, där du färdas genom forntid, nutid och mot framtiden. Vid Hornborgasjön faller allt på plats när det ursprungliga och det eviga vävs samman.

Hornborgasjön i Västra Götaland utmärks av sin biologiska mångfald, men kanske är naturområdet allra mest känt för den spektakulära trandansen som varje år lockar 100 000-tals besökare till platsen. Hornborgasjön har utvecklats till ett viktigt besöksmål för såväl långväga besökare som besökare från närområdet.

Vad tål en plats med höga naturvärden?

En viktig fråga i arbetet med att utveckla Hornborgasjön är: Hur vårdar och förvaltar vi unika natur- och kulturvärden bäst och samtidigt ser till att platsen är till glädje och nytta för både besökare och de som bor, lever och verkar där? Idag bedriver vi ett utvecklingsarbete där hela platsen står i fokus, där de höga naturvärdenas potential och begränsningar beaktas och där besöksnäringen tar ansvar för sina avtryck. Det handlar om att på bästa sätt bidra till ett öppet och levande landskap där varje besökare är delaktig i den hållbara utvecklingen och hjälper till att bevara känsliga miljöer för framtiden.

Vem tar ansvar?

För att säkerställa ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete vid en plats som Hornborgasjön måste ansvar och roller tydliggöras och integreras i en gränsöverskridande samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Det traditionella arbetet med att utveckla besöksmål, ofta med fokus på utveckling av besöksnäringens företag, turistiska produkter och marknadsföring behöver ske i samklang med samhällets övergripande planering. Den offentliga styrningen av turismutveckling vid platser som Hornborgasjön är särskilt avgörande för en hållbar utveckling där olika intressen och värden tillvaratas.

– Vi politiker är ytterst ansvariga för att ställa om den offentliga styrningen av turismen, för att säkerställa en hållbar samtida och framtida samhällsutveckling, säger Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Falköping.

– Det är nödvändigt att vi krokar arm med berörda förvaltningar inom kommunerna men även i samarbetet mellan kommunerna och med företrädare för besöksnäringen, säger Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef i Falköpings kommun, och fortsätter:

– Särskilt betydelsefull är politiken, eftersom politikerna ger oss förutsättningarna för att vi ska kunna jobba mer tillsammans, både långsiktigt och i tidsbegränsade projekt. Detta tillsammans med förvaltningar och verksamheter och inte minst i god samverkan med länsstyrelse. Med hjälp av en processledning som håller ihop arbetet i en pågående platsutveckling vid Hornborgasjön, har vi möjligheten att arbeta på ett mer strukturerat sätt, vilket också ger mer genomarbetade resultat. Resultat som i sin tur lägger grunden för det fortsatta arbetet på lång sikt.

Under 2022 har Tillväxtverket beviljat medel till Hornborgasjön och 12 andra projekt för att stärka arbetet med hållbar platsutveckling genom turism. Insatserna ska öka kunskapen om hur ett bredare platsutvecklingsperspektiv kan användas för en samordnad utveckling och hur turism och besöksnäringsperspektiv kan integreras i olika lokala och regionala processer.

Läs vidare om Tillväxtverket satsning kring Hållbar platsutveckling här: kunskapbesoksnaring.se/platsutveckling Alt. webbsida: Hållbar platsutveckling – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Visit Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön är ett organiserat samarbete mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, i samverkan med företrädare för de tre kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland och Turistrådet Västsverige. Tillsammans arbetar parterna för att utveckla destinationen Visit Hornborgasjön.


Hoppa till verktygsfältet