Hållbarhet

ECOMB injicerar syre mot klimathot och övergödning

By september 28, 2021No Comments

Denna artikel innehåller reklam

Energisystemen måste ställas om fundamentalt och utsläppen måste minska radikalt! Rejäla krafttag krävs för att klara Parisavtalets mål om nollutsläpp av växthusgaser 2050. En trend som idag är på väg mot en Megatrend!

Fossila bränslen som kol, olja och naturgas har ingen plats i ett framtida hållbart samhälle, utfasningen har precis börjat. Tempot avgörs av politikerna, men även finanssektorn har börjat tänka

hållbart. Historiskt har alla satsningar på förnyelsebara bränslen ökat då oljepriset varit högt, men de senaste åren har investeringarna ökat även då oljepriset varit lågt. Ett trendbrott.

Vätgas, sannolikt endast ”grön” vätgas, bedöms nu av de flesta som den naturliga energibäraren i framtiden. Det omtalade vätgassamhället har till slut börjat skönjas vid horisonten. Grön vätgas innebär att vatten spjälkas upp i vätgas och syrgas med elenergi i en elektrolysör, en känd teknik redan på 1800-talet! För varje kg vätgas bildas samtidigt 8 kg syrgas vid elektrolys. Detta innebär att gigantiska mängder syrgas kommer finns tillgängligt på marknaden till mycket låga priser – något som ECOMB tänker dra fördel av.

Outer skerries view from Björkskär in Stockholm southern archipelago. Sweden, Europe.

ECOMBs båda ben är fyllda med syrgas, dels till fastbränsleeldade pannor och dels i den nyutvecklade mobila tekniken för sjöar och hav.

Syret har hittills tillförts i större kraftverkspannor, som eldas med kol och biobränslen, i form av slutförbränningsluft. Genom kylda dysförsedda lansar – Ecotuber – som sticker in genom pannväggarna injiceras luften med hög hastighet och kraftig omblandning, vilket radikalt sänker utsläppen av NOx (kväveoxider). Utvecklingen har tagit Ecotube-systemet till nästa nivå – nu kommer även ren syrgas injiceras i pannorna. Detta innebär att de biobränsleeldade pannorna kan eldas med bättre verkningsgrad och lägre CO2-utsläpp. Med andra ord – både mindre NOx och CO2!

Övergödning av sjöar och hav är ett gigantiskt globalt problem som måste åtgärdas. Många sjöar och hav är i så pass dåligt skick att även akuta åtgärder måste till. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB har en ny patenterad teknik för mobil syresättning utvecklats. Med en ökad syrehalt i 

bottenvattnet kan fosfor kapslas in i bottensedimenten och nytt marint liv återskapas. 

I den senaste IPCC-rapporten framhålls att utsläppen av metan (CH4) kan stå för uppemot 1/3 av den globala uppvärmningen. Metan har 34 gånger större negativ effekt jämfört med CO2. 

I kraftigt övergödda sjöar och kustområden bildas metangas, som bubblar upp genom vattnet

och vidare upp i atmosfären. Syresättning kan tveklöst minska dessa problem. Beräkningar visar att vår patenterade mobila syresättningsteknik är synnerligen kostnadseffektiv för att åstadkomma denna förbättring, säger VD Ulf Hagström. Vi ser verkligen fram emot att inom kort sjösätta den första båten ”Ocean Recycle One”.

– ECOMB Ocean Recycle AB befinner sig idag på en het marknad med stora kommersiella möjligheter. En riktad nyemission till en mindre grupp investerare planeras att genomföras under september, vilket skapar resurser för den fortsatta utvecklingen, avslutar Ulf. 

Läs mer www.ecomb.se

Hoppa till verktygsfältet