Hållbarhet

FÅNGA, FÖRSTÅ OCH FÖRBÄTTRA VERKLIGHETEN – DIGITAL TVILLING TÄPPER IGEN DE OGANISATORISKA MELLANTUMMEN

By januari 29, 2024april 2nd, 2024No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Digital Tvilling skapar mervärde för såväl organisationer som konsumenter när de bygger digitala kopior av verklighetens mer eller mindre komplicerade systemfrågor – avbilder som möjliggör för ökad siktlinje, gränsöverskridande förståelse och mer övergripande perspektiv – grunderna för klokare beslut.

För 150 år sedan högg en snickare ett träd, tillverkade plankor, utformade en stol och slutligen gick till marknaden för att sälja sin färdiga produkt. Man hade koll på hela värdeskapandet från a till b. I dag har mycket förändrats. I dag lever vi i ett hyperspecialiserat landskap där olika specialister inom sitt gebit bygger en egen syn på vad som är värdeskapande tillika målfunktion. Grundidén är lovvärd, men tenderar skapa organisatoriska mellanrum i vilka värdefull information försvinner. Det egentliga grundvärdet – att faktiskt skapa en stol – faller i glömska.

Genom att skapa en digital kopia, en så kallad digital tvilling, kan broar byggas över mellanrummen som skiljer enheterna åt, vilket gör att koordinering och förståelse över gränserna, organisationerna emellan, uppstår. Alla inblandade aktörer länkas samman i kedjan och erhåller en övergripande syn där det egentliga värdet konkretiseras vilket bäddar för ökad kvalitet.
– Vi fångar verkligheten, fångar specialisternas vardag och gör den tillgänglig för alla i organisationen. Vi försöker helt enkelt spegla verkligheten för att göra det möjligt att ta bättre beslut. Vårt mål är att öka transparensen och den kollektiva kunskapen om hur det enskilda delsystemet fungerar. Informationen kan sedan ligga till grund för gemensam ökad intelligens, förklarar Niklas Post, grundare och vd för Digital Tvilling.

Digital Tvilling har under de senaste åren utvecklat sin plattform för att tillsammans med värdefulla data från olika aktörer fånga diverse värdekedjor. Tankesättet som ligger till grund för plattformen är applicerbar på alla branscher där det finns något typ av kedjeflöde. Transport- och energisektorn, matproduktion och sjuk- och hälsovården är några exempel där digitala tvillingar skapar mervärde, inte minst ur ett konkurrensmässigt perspektiv. Att kunna spåra hela värdekedjan ökar ständigt i betydelse för konsumenter.
– För varje specialist finns en så kallad line of sight, en siktlinje som säger hur långt bort i tid och rum man kan se. Istället för att den börjar och slutar innanför den enskilda organisationens gränser kan gemensam information förlänga siktlinjen. Det gör leveranskedjan eller organisationsflödet starkare, ger större kontroll och påminner alla om det egentliga värdet.

– I likhet med en dirigents partitur vill vi ge organisationer möjligheten att se varje enskild specialists bidrag till helheten. Vi har tränats på att se det lokala problemet i stället för en helhetsbild där vi reflekterar över vad våra beslut kommer att ha för påverkan på resten av kedjan. Förståelsen för helheten är avgörande, inte minst i klimat-, säkerhets- och sjukvårdsfrågor. Global uppvärmning, gängkriminalitet eller sjukdomar bryr sig inte om organisatoriska eller geografiska gränser, avslutar Niklas. 

Läs mer på digitaltvilling.se

Hoppa till verktygsfältet