Hållbarhet

RÄDDA LIV MED NÄSTA GENERATIONS HÅLLBARA VMS-SYSTEM ELLER FÄRDIGT SYSTEM FÖR ATT FÖREBYGGA SNÖKAOSET PÅ E22 I KRISTIANSTAD

By januari 29, 2024april 2nd, 2024No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Om Sverige ska nå sina högt uppsatta mål om att utvecklas till ett land med ett trafiksystem i framkant är det avgörande att man skruvar upp ambitionerna och väljer nästa generations VMS-skyltar (variabla meddelandeskyltar).

Med ett Triplesign-system sänks kostnaderna drastisk, med 70–90 procent över produktens livslängd. Vidare innebär den låga energiförbrukningen 1–0,14Wh att skyltarna kan strömförsörjas med batteri och solpanel. På så sätt kan skyltarna placeras exakt där de behövs för att rädda liv och förbättra framkomligheten till begränsade kostnader. Tänk om vi hade haft skyltarna inför påfarterna till E22 i samband med snökaoset. Genom aktiverade omledningsskyltar hade trafiken enkelt kunnat styras om till omkringliggande vägnät och folk hade sluppit sitta 10 till 20 timmar insnöade i sina bilar.

Förebyggande av trafikstockning, varning för vägarbete, halkvarning, viltvarning, oövervakade tågövergångar, variabla hastighetsbegränsningar, listan på var VMS-skyltar kan rädda liv är lång. Länge har kostsam och energikrävande LED-teknologi varit standard, vilket begränsat användningen och strider mot hållbarhetsmålen. Alternativet stavas Triplesign-system – elektromekaniska VMS-skyltar. Kommunikationen försörjs av ström men budskapet exponeras genom reflekterande vinyl. 

Oavsett skyltstorlek fungerar systemet med en strömförbrukning så låg som 1Wh vilket gör att med en mindre solcell och ett batteri blir hela uppförandet i princip självgående utan behov av dyra kabeldragningar, som i sin tur kräver omledning av trafik eller avstängning och är en stor miljöbelastning när ofta tunga dieseldrivna arbetsfordon ska utföra arbetet. 

Triplesign VMS-skyltar är mer driftsäkra, robusta, och kostnadseffektiva. Ur alla hållbarhetsaspekter är de överlägsna andra system genom en energiförbrukning som är en bråkdel av ett LED-lampsystem, snabb installation, enkelt och begränsat underhåll samt en överlägsen beräknad livslängd på 20 år som genom ett smart utbytessystem kan utökas med ytterligare 20 år.

Framåt vidareutvecklar Triplesign sina smarta skyltfunktioner med sensorer som samlar in data på temperatur, luftfuktighet, aktuell trafik, översvämning etcetera för realtidsanpassade skyltar. Nu lanseras ett nytt system som kräver endast 0,14Wh – ett hållbart och livräddande steg i rätt riktning.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet