Hållbarhet

REVOLUTIONERANDE, MILJÖANPASSADE PRODUKTER SKYDDAR DINA TRÄYTOR I ALLA VÄDER – ”SOM OM DE VAR AV STEN”

By september 19, 2023oktober 5th, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Vattnets hus i Ängelholm. Behandlad med SiOO:X Panelfärg, Oyster Grey.

Genom att imitera naturens skyddsteknik har Sioo Wood Protection från Göteborg tagit fram produkter som förbättrar olika träslags egenskaper på ett revolutionerande vis, och skyddar ytorna under mycket lång tid, såväl ute som inne.

SiOO:X är en kollektion träskyddande produkter som skyddar dina träytor, stärker dem över tid samt ger ett snyggt lyft, oavsett om det är en altan, husfasad, brygga, båt eller något annat som ska behandlas. SiOO:X säljs både som vätska och färdigbehandlat trä.

– Grundtekniken, att en enkel vätska med kisel och kalium stryks på och skyddar trä, har använts av konservatorer i hundratals år när de behandlar slott och andra skyddsvärda byggnader inomhus. SiOO:s ledande FoU-team har utvecklat den gamla beprövade tekniken och satt den i system och lyft effekten på ett revolutionerande sätt. Därigenom sker en mineralisering och förstening på djupet, vilket förstärker träet i sin struktur och skyddar bra, särskilt utomhus, berättar Herje Boström, grundare och vd på Sioo Wood Protection AB.

Produkterna, som är miljösäkrade, finns i bygg- och färghandeln och används i byggprojekt världen över. En nyhet är att den patenterade tekniken nu även finns med högsta klassens brandskydd, vilket öppnar för nya stora marknadsmöjligheter. SiOO:X förbehandlad gran, fura och termoträ lanseras från september 2023 med högsta brandklass för trä, B-s1,d0, som möjliggör användning i höga hus, med mera. Tekniken skyddas av flera starka patent.

– Tänk dig, vad som angriper sten? SiOO:X-tekniken skyddar träet mot vatten, röta, brand, termiter och solens UV-strålar, träet är renare och ser också mycket snyggare ut under en längre tid. Se närmare beskrivning på sioox.com.

Chichester House, Sussex, UK, Designat av Studie Fuse. Fasad och altan i lärk, behandlat med SIOO:X Clear Coat.

Brandskydd av högsta klass

För att möta marknadens allt högre krav på brandklassade byggmaterial erbjuder SiOO:X en helhetslösning som kan användas för bland annat offentliga lokaler, höghus och i utrymningsgångar.

– Detta är en unik miljöanpassad brandskyddsprodukt inom ramarna för SiOO:X-tekniken. Brandskydd och träskydd integreras och ger synergier som bättre skydd och längre hållbarhet. Helheten har testats enligt brandskyddsstandarden EN 13501-1 med bästa resultat: B-s1,d0.

Behandlingen sker genom certifierade samarbetspartners runt om i Europa. Därmed kan SiOO:X brandskydd tillämpas på allt trä inom ett byggprojekt, som panel, däck eller skivmaterial. SiOO:X träskyddande panelfärger förs i denna process också på av SiOO:Xs samarbetspartners. 12 moderna, matta kulörer ingår, och man ser träets naturliga karaktär tydligt.

En lättanvänd träprodukt

Genom integreringen av brandskydd i SiOO:X till de andra skyddsfunktionerna mot röta och skadeinsekter, blir SiOO:X ännu mer en möjliggörare för utvecklingen av ett mer miljöanpassat byggande.

– Att kunna skydda trä långsiktigt och hållbart utan gifter gör våra produkter optimala för att stötta exporten av den skandinaviska träindustrin. Genom SiOO:Xs hållbara multiskydd möjliggör vi användning av volym trä som gran och fura. Vi används redan för skydd i utsatta områden – allt från öken till precis vid havet, förklarar Herje och fortsätter:

– Våra produkter tillför stora, unika värden och gör att trä kan användas i mycket större omfattning, och stål och betong kan ofta bytas ut. Detta är framtiden!

SiOO:X-produkterna finns för industriell påföring samt i din färg- och bygghandel.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet