Hållbarhet

MARKNADSLEDANDE DOSERINGSLÖSNINGAR MINSKAR INDUSTRINS KLIMATAVTRYCK

By oktober 30, 2023No Comments

Denna artikeln innehåller reklam

Genom att erbjuda kundanpassade doseringsanläggningar av högsta kvalitet har TOMAL AB blivit ett av branschens ledande miljöteknikbolag. På vägen dit har deras gedigna hållbarhetstänk, som bidrar till ett minskat klimatavtryck och en fortsatt utveckling av doseringslösningar för morgondagens industrier, kommit att spela en viktig nyckelroll.

Med sina klimatsmarta doseringslösningar har TOMAL, som är ett ingenjörsföretag med egen tillverkning, blivit en viktig partner för företag inom vatten- och avlopp likväl som energi- och gruvindustrin. I den miljödiplomerade produktionsanläggningen i Vessigebro, strax utanför Falkenberg, utvecklas, konstrueras och tillverkas idag hela TOMALs produktsortiment under ett och samma tak. Något som får TOMAL att sticka ut från konkurrenterna i branschen.

– Vi är ett ingenjörstätt företag, med en väldig bredd, erfarenhet och kompetens inom våra väggar, vilket gör att vi kan ta fram de kundanpassade system och anläggningar som efterfrågas. Samtidigt har vi även tagit fram standardiserade produkter med snabb leverans för kunder som har det behovet, förklarar Linda Kallenberger, vd för TOMAL.

En av nyckelprodukterna i företagets produktsortiment är deras multiskruvsdoserare, vilken levererar en säker utmatning med en noggrann volymetrisk dosering av fast material inom industrier med krävande drift. Med sin doseringsutrustning kan TOMAL bland annat förenkla övergången från olja och gas till biologiska bränslealternativ, såsom träpellets och träpulver, för att främja en hållbar energiproduktion. Därtill lämpar sig även deras system väl för rökgasrensning, vilket gör det enklare för industrier att rena de utsläpp som sker från miljöbelastande tungmetaller.

– En stor del av våra kunder befinner sig inom energisektorn. Vi utvecklar och tillverkar således applikationer vars syfte är att förbättra miljön. Vår doseringsutrustning bidrar på så sätt både till att skapa en hållbar produktion, men även till att absorbera och filtrera bort dioxiner och tungmetaller som annars följer med rökgasen, säger Linda Kallenberger.

Utöver energisektorn bidrar TOMAL även med effektiva lösningar inom såväl vatten- och avlopp som gruvindustrin. En viktig del av erbjudandet kommer från de metoder som utvecklats för vattenrening, där TOMALs genomtänkta processer effektivt renar vattnet och samtidigt sänker kostnaderna. Detta medan man inom gruvindustrin kan erbjuda lösningar inom ett flertal olika processer, däribland anrikning av aktuell kemikalie som genomförs med hjälp av bland annat olika system för flotation.

– Vad som framför allt gör att TOMAL fortsätter att utvecklas och bedriva en högkvalitativ verksamhet är vår kunniga och erfarna stab av medarbetare. Deras kompetens är verkligen företagets styrka, avslutar Linda Kallenberger.

Läs mer på:

Hoppa till verktygsfältet