Denna artikel innehåller reklam

I över 60 år har Lindex skapat mode för kvinnor. Kvinnan är i fokus hos modeföretaget och det märks, inte minst när Lindex nu höjt ribban i sitt hållbarhetsarbete. Nyligen lanserade Lindex sitt nya hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer. 

De senaste åren har det hänt mycket inom modebranschen. Medvetenheten och förväntningarna på företag har ökat och hållbarhet är mer i fokus än någonsin tidigare. Lindex får frågor från sina kunder och andra intressenter dagligen om hur de arbetar. Svaret är att hållbarhet är en del av det dagliga arbetet hos modeföretaget, och det handlar lika mycket om produkterna som om miljön och människan. Kvinnan är särskilt i fokus. Majoriteten av Lindex kunder, medarbetare och de som syr kläderna i produktion är kvinnor.

– Vi är på en resa med vårt hållbarhetsarbete, med såväl utmaningar som möjligheter. För oss är det viktigt att se hållbarhet som en naturlig del av verksamheten. Vi strävar inte efter att jobba med hållbarhet, utan efter att jobba hållbart. Lindex är fyllt av och omgivet av kvinnor och vi känner ett ansvar för var och en. Vårt löfte består av tre fokusområden: stärka kvinnor, respektera vår planet och stå upp för mänskliga rättigheter, säger Anna-Karin Dahlberg som är hållbarhetschef på Lindex.

Kvinnan genomsyrar allt

Kvinnan har en avgörande roll genom hela Lindex värdekedja. Hon finns ute på bomullsfälten, i fabrikerna, på kontoren och i butikerna. Kvinnor har genom historien fått stå tillbaka, och Lindex känner ett ansvar att vara en del av den förändring som pågår i samhället. Det är ett långsiktigt arbete. 

– Vi vill att alla kvinnor ska ha möjlighet att leva upp till sin fulla potential. Det gäller våra kunder, medarbetare och de tusentals kvinnor som jobbar i textilindustrin. Vi vill driva utvecklingen av jämställda arbetsplatser för kvinnor, där stor del av vårt arbete sker i leverantörskedjan. Vi jobbar tillsammans med fabriksägarna för att skapa mer inkluderande arbetsplatser för kvinnor. Vi utbildar kvinnor i fabrikerna inom hälsa och jobbar med projekt som ökar tillgången till rent vatten, vilket är helt avgörande för kvinnors möjligheter.

– Vi kan också ha stor påverkan på våra kunders liv genom vårt mode, kommunikation och hur vi agerar som företag. Vi vill vara en positiv kraft, stötta en hållbar livsstil och förespråka inkluderande och kroppspositivitet. Vi vill att alla kvinnor ska känna sig inspirerade och självsäkra, oavsett vem de är eller vilka vägar de valt i livet. 

Klimat och cirkularitet

Lindex fokus på kvinnan blir även tydligt när Anna-Karin pratar om miljön. Hon menar att Lindex inte tänker vara en passiv åskådare i vår tids största miljökris och knyter även detta till kvinnan.

– En kvinna kan omöjligt leva upp till sin fulla potential utan tillgång till rent vatten, mat, skydd och säkerhet. Dessa grundläggande behov är beroende av fungerande naturliga ekosystem. Även om vi som bransch tagit enorma steg framåt, måste vi göra ännu mer för att minska vår klimatpåverkan. På Lindex har vi satt mål om att minska utsläppen från vår värdekedja med 30 procent till 2030 och vi är en del av STICA – The Swedish Textile Initiative for Climate Action, där svenska företag samarbetar för att minska branschens klimatpåverkan. 

Samarbete med branschkollegor och partners är avgörande, då många utmaningar inte kan lösas på egen hand. Anna-Karin menar också att ett cirkulärt förhållningssätt är viktigt för hela modebranschen, inklusive Lindex.

– Vi måste alla ställa om från att arbeta linjärt till cirkulärt. För oss på Lindex handlar det om att förlänga livslängden på våra produkter och använda resurser på bästa sätt genom hela vår verksamhet. Ett av våra mål är att 100 procent av våra material ska vara återvunna eller komma från hållbara källor till 2025. Vi har exempelvis kommit långt med vår bomull, där 96 procent idag kommer från mer hållbara källor. Vi har kommit en bra bit på många olika områden men har självklart mycket kvar att göra. Vi fortsätter att jobba vidare för att hålla vårt löfte – att göra skillnad för framtida generationer.

Läs mer på about.lindex.com/sv/hallbarhet

Hoppa till verktygsfältet