Livsstil

AGERA HR hjälper kunder att skapa en hållbar organisation för fortsatt framgång

By augusti 22, 2022No Comments

Med 30 pågående och över 150 genomförda uppdrag bidrar ett 60-tal mycket kompetenta HR- och organisationskonsulter i vårt AGERA-team till att våra kunders medarbetare, chefer, ledning och HR når sin fulla potential – utan att göra avkall på hållbarhet och resultat. I rollen som helhetsleverantör inom HR och organisation hjälper AGERA HR även bolag att ta fram och implementera en företagsanpassad process för att organisationen skall bli mer attraktiv, framgångsrik och hållbar.

För oss på AGERA HR handlar det om att hjälpa företag att skapa en grund för en
hållbar organisation. Utan ett tydligt hur man jobbar med hållbarhet blir man ingen attraktiv
arbetsgivare och är man inte en attraktiv arbetsgivare lockar man inte till sig talanger på dagens
arbetsmarknad, säger Ulrika Strandsten, VD och grundare till AGERA HR.

I och med att vi täcker allt inom HR och organisation kan vi hjälpa våra kunder att skapa rätt
förutsättningar att nå organisatorisk hållbarhet med olika tillvägagångssätt. Ett företag kan behöva
stöd med att komma fram till vad hållbarhet innebär för just deras organisation, då föreslår vi en
Workshop som vi faciliterar där tydliga mål, projektplan och kommunikationsplan för implementering
sätts.

Det viktigaste rådet till en företagsledning är att ha med hållbarhet på ledningsgruppens agenda och
att involvera chefer och medarbetare. När hållbarhet finns på riktigt märks det i bolagets atmosfär och
det leder succesivt till en välmående organisation. Hela bolaget lyfter sig till nästa nivå – och det är
just detta lyft som vi drivs av att skapa på AGERA HR.

På så sätt hjälper vi organisationer att vara hållbara. Andra sätt? Det är individuellt för varje
företag. Allt från arbetsmiljö, ledarutveckling, kultur och värderingar för att nämna några bidrar till
ökad organisatorisk hållbarhet. För ett företag kanske det räcker att nå sina hållbarhetsmål med ett bra
systematiskt arbetsmiljöarbete samt ett ledarprogram med fokus på hållbarhet.

Att AGERA HR skall försöka bidra till att hjälpa bolag att bli mer organisatoriskt hållbara och
motverka stress och ohälsa har hela tiden funnits med i vår vision sen AGERA HR bildades för snart
fyra år sedan. En av anledningarna till engagemanget kring hållbarhet är att Ulrikas liv förändrades
drastiskt för sex år sen då hon hastigt blev sjuk i ME, en kroniskt neurologisk sjukdom. Då hon inte
kunde fortsätta jobba som konsult började hon istället bygga upp konsultbolaget AGERA HR. På
mindre än fyra år har AGERA HR gått från att vara ett enmansbolag till att idag stå som en etablerad
konsultfirma med 15 anställda vars HR-konsulter uppskattas för både bred och djup HR-kompetens,
alltid med kundens affär och verksamhet i fokus.

Med visionen att göra skillnad genom att skapa rätt förutsättningar för chefer och medarbetare att
kunna prestera och utvecklas i en välmående och lyhörd och organisation med engAGERAde ledare
som AGERAr, fortsätter AGERA HR att hjälpa både stora och små bolag såväl reaktivt som proaktivt.
I grund och botten handlar det ibland bara om att som chef våga ställa en så enkel fråga som: hur mår
du?

Ulrika Strandsten, VD och grundare till AGERA HR.

Läs mer på agerahr.se

Hoppa till verktygsfältet