HållbarhetLivsstil

Luftrenare som dödar Covid-19.

By april 21, 2021juni 18th, 2021No Comments

Denna artikel innehåller reklam

Våra luftrenare fångar upp och förstör virus, bakterier och andra föroreningar i luften. Just nu pågår en omfattande studie på svenska sjukhus där våra produkter testas i operationssalar med krav på extremt ren luft. 45 000 patienter kommer inkluderas i studien.

Vår patenterade teknologi kallas NanoStrike och utplånar patogener på molekylärnivå. Teknologin används idag i hela världen för att skydda mot luftburen Covid-19 virus samt mot andra virus och bakterier i känsliga sjukhusmiljöer.

”Våra luftrenare används idag på ett stort antal sjukhus i mer än 65 länder”, säger Liliane Rothoff, representant för Novaerus i Sverige. ”Det svenska projektet i ortopediska operationssalar med mycket höga krav på luftrenhet kommer att bli intressant. Idag används luftrenarna, förutom i medicinska miljöer, även hos tandläkare, i butiker, kontor, skolor, restauranger och hotell. Känsliga produktionsmiljöer har också sett stora värden i teknologin.” 

Det finns redan ett stort antal internationella studier på Novaerus teknologi. Rigshospitalet i Köpenhamn, Royal Free Hospital i Storbritannien och Leopardstown Park i Dublin är exempel på sjukhus där studier genomförts. Därtill finns drygt trettio internationella laboratoriestudier där NanoStrike framgångsrikt eliminerat olika typer av virus och bakterier.

Novaerus Defend 1050
I januari 2021 godkändes Novaerus luftrenare Defend 1050 av Food and Drug Administration (FDA) i USA, med nomenklaturen 510(k) Class II Medical Device. Luftrenaren utplånade 99,99 % av ett vetenskapligt erkänt surrogat till Covid-19. NanoStrike gör luftmiljön säker, dygnet runt, för de mest känsliga patienter. 

Droppsmitta eller luftburen smitta
Nyligen avslutad forskning, publicerad i Nature, visar att den värsta formen av smittspridning sker genom så kallade aerosoler, motsvarande en fin dimma där virus i små droppar om 2–3 mikrometer kan vara luftburna under lång tid. Storleken på dessa mycket små droppar gör också att de kan tränga längre ned i lungorna och på detta sätt försvåra infektionen.

I en studie från november 2020 i Florida, USA, hittade man Covid-19 partiklar i luften fem meter från en patient. Forskning vid brittiska National Institutes of Health (NIH) från december 2020 visar att de små aerosoldropparna kan innehålla mer virus än större infektiösa droppar och därmed vara än mer effektiva smittspridare.

Så här skrev man i Läkartidningen i oktober 2020. ”Beakta luftburen asymtomatisk smitta och munskydd vid covid-19”: Moderna aerodynamiska partikelstudier och simuleringar samt en översikt från 2011 indikerar att partiklar från luftvägssjuka individer bär patogener som sprids både som aerosoler och droppar. Att små utandade partiklar med sars-cov-2 kan stanna kvar länge i luften som aerosolsmitta och nå betydligt längre än två meter, tas upp i en studie från mars 2020”.

Helt enkelt!

Teknologin NanoStrike oskadliggör partiklar mindre än en nanometer i diameter på mindre än en sekund. Helt utan skadliga biprodukter. I forskningens framkant!

Novaerus Luftdesinfektion | Portabla Luftdesinfektionsenheter

Hoppa till verktygsfältet