Många av de saker som idag slängs på återvinningscentraler skulle kunna återanvändas, visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort i Södertälje kommun.

I rapporterna som IVL tagit fram tillsammans med Södertälje kommun ser man att en stor del av det som slängs på återvinningscentralerna i kommunen ofta skulle kunna återanvändas. Rapporten visar också, att även om undersökningen gjorts just i en specifik kommun ger detta även ett genomsnitt för hela Sverige. 

– Det handlar om stora volymer av saker som idag hanteras som avfall men som egentligen är i såpass gott skick att sakerna går att återanvända eller skulle kunna säljas på en andrahandsmarknad. Drygt en procent av det som kommer till en kommunal återvinningscentral tas i dagsläget omhand för att återanvändas. Det gäller för Södertälje, men också som ett genomsnitt i Sverige, säger Lena Youhanan, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande från april 2020.

Hur man ska gå till väga för att undvika att fullt användbara saker eller material med återanvändningspotential slängs har man också tagit fram en plan för. Man framhåller där att man behöver ”fler möjligheter till bostadsnära, arbetsplatsnära och konsumentnära återanvändning utvecklas”. Samt att också handeln, en av flera kommersiella aktörer, behöver se över sina respektive affärsmodeller och hitta lösningar och förslag på hur man eventuellt skulle kunna ta emot varor som de tidigare har sålt och sälja dem på nytt. Second hand-konceptet är alltså en bra lösning på problemet samtidigt som man framhåller att utvecklingen av delningstjänster är en god förutsättning för att fler ska ha möjlighet att transportera sina saker för återanvändning på ett smidigare sätt. 

Mer om IVL Svenska Miljöinstitutets och Södertälje kommuns undersökning står att läsa om på ivl.se 

One Comment

Leave a Reply